امروز دوشنبه  30 بهمن 1396
00:35
00:05 میان برنامه
00:40
00:15 روز خدا
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:00
00:45 بازپخش مجموعه داستانی پرستاران
01:45
00:03 تیزر برنامه ها
01:48
00:15 شبستان
02:03
00:30 بازپخش در امتداد فلق
02:33
00:03 میان برنامه
02:36
00:55 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
03:31
00:03 تیزر برنامه ها
03:34
00:45 چشم شیشه ای
04:19
00:04 میان برنامه
04:23
01:30 تسبیح صبا
05:53
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:03
00:02 میان برنامه
06:05
00:25 برنامه کودک و نوجوان
06:30
00:03 میان برنامه
06:33
08:17
00:05 میان برنامه
08:22
00:30 مستند ایران
08:52
00:03 تیزر برنامه ها
08:55
00:05 پیام بازرگانی
09:00
00:25 خبر
09:25
00:03 پیام بازرکانی
09:28
00:05 میان برنامه
09:33
00:28 سخنرانی مذهبی
10:01
00:10 شبستان
10:11
00:05 میان برنامه
10:16
00:10 پیام بازرگانی
10:26
01:30 زنده سیمای خانواده
11:56
00:09 میان برنامه
12:05
01:00 زنده آفتاب شرقی
13:05
00:04 میان برنامه
13:09
00:05 پیام بازرگانی
13:14
00:33 زنده نسخه
13:47
00:10 پیام بازرگانی
13:57
00:03 عطر ماندگار
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 پیام بازرگانی
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:20 ارتش
15:05
00:05 پیام بازرگانی
15:10
01:00 بازپخش مجموعه داستانی رنج پنهان
16:10
00:05 پیام بازرکانی
16:15
00:05 تیزر برنامه ها
16:20
00:30 کارنامه صد
16:50
00:05 تیزر برنامه ها
16:55
00:09 شبستان
17:04
00:05 میان برنامه
17:09
00:50 زنده فرمول یک
17:59
00:04 سخنرانی مذهبی
18:03
00:19 اذان
18:22
00:30 برنامه کودک ونوجوان
18:52
00:08 میان برنامه
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 نماهنگ ویژه
19:25
00:03 تیزر برنامه ها
19:28
00:04 میان برنامه
19:32
01:10 زنده روز خدا
20:42
00:10 شبستان
20:52
00:06 میان برنامه
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 نماهنگ ویژه
22:10
01:00 مجموعه داستانی رنج پنهان
23:10
00:05 نماهنگ ویژه
23:15
01:20 قاب نقد
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد