امروز جمعه  24 آذر 1396
00:17
00:03 تیزر برنامه ها
00:20
00:10 شبستان
00:30
00:20 شباهنگام
00:50
00:05 میان برنامه
00:55
00:05 تیزر برنامه ها
01:45
00:05 تیزر برنامه ها
01:50
00:44 سیاره و انسان
02:34
00:03 میان برنامه
02:37
00:50 ایرانگرد
03:27
00:20 کمدی کلاسیک
03:47
00:35 جستجوگران پارسه
04:22
00:10 خلوت دل
04:32
00:05 میان برنامه
04:37
01:30 تسبیح صبا
06:07
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:17
00:02 میان برنامه
06:19
02:10زنده دعای ندبه
08:29
00:02 میان برنامه
08:31
00:35بازپخش در امتداد فلق
09:06
00:02 میان برنامه
09:08
01:05 طرحی برای فردا
10:13
00:03 میان برنامه
10:16
00:44بازپخش دنیاهای نادیدنی
11:00
00:05 پیام بازرگانی
11:05
00:50بازپخش مجموعه داستانی زیبا شهر
11:55
00:18 اذان
12:13
00:05 میان برنامه
12:18
00:40 گزارش هفتگی
12:58
00:45 شما وسیما
13:43
00:05 میان برنامه
13:48
00:05 تیزر برنامه
13:53
00:05 پیام بازرکانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 میان برنامه
14:40
00:05 تیزر برنامه ها
14:45
00:40 عصر
15:25
00:05 میان برنامه
15:30
00:05 پیام بازرگانی
15:35
01:35 فیلم سینمایی حامی گرگ
17:10
00:10 اذان
17:20
00:21 فیلم سینمایی حامی گرگ
17:41
00:05 میان برنامه
17:46
00:25 ویژه برنامه
18:11
00:40 خطبه های نماز جمعه
18:51
00:04 تیزر برنامه ها
18:55
00:05 پیام بازرگانی
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:03 پیام بازرگانی
19:18
00:05 یک پنجره
19:23
00:07 پیام بازرکانی
19:30
01:00 دستپخت
20:30
00:06 برنامه مشارکتی
20:36
00:12 قرعه کشی رفاه
20:48
00:05 تیزر برنامه ها
20:53
00:05 پیام بازرگانی
20:58
00:02 یک آیه
21:00
01:00 اخبار
22:00
00:10 پیام بازرگانی
22:10
00:50 مجموعه داستانی زیبا شهر
23:00
00:04 پیام بازرگانی
23:04
00:03 تیزر برنامه ها
23:07
01:10زنده ورزش ومردم
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد