امروز شنبه  3 تير 1396
00:08
00:05 میان برنامه
00:13
00:20بازپخش رمضان در قزوین
00:33
00:05 میان برنامه
01:31
00:07بازپخش اخلاق در بازار
01:38
00:10 شبستان
01:48
00:12 میان برنامه
02:00
02:20زنده ماه خدا
04:20
00:02 میان برنامه
04:22
01:00زنده ثقلین
05:22
00:04 تیزر برنامه ها
05:26
00:20بازپخش ویژه روز قدس
05:46
00:04 میان برنامه
05:50
00:10 دعای عهد و سرود و قرآن
06:00
00:35بازپخش حدیث سرو
06:35
02:10زنده دعای ندبه
08:45
00:05 تیزربرنامه ها
08:50
00:30 سخنرانی مذهبی
09:20
00:03 نماهنگ ویژه
09:23
03:38زنده ویژه روز جهانی قدس
13:01
00:15 اذان
13:16
00:20 ویژه روز قدس
13:36
00:06 طرح قرآنی 1451
13:42
00:10 میان برنامه
13:52
00:06 پیام بازرگانی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:05 تیزر برنامه
14:40
00:10 مداحی ویژه
14:50
00:05 پیام بازرکانی
15:43
00:05 تیزر برنامه ها
15:48
00:25 برنامه کودک ونوجوان
16:13
00:05 تیزر برنامه ها
16:18
00:05 پیام بازرگانی
16:23
01:45 فیلم سینمایی امکان مینا
18:08
00:04 پیام بازرکانی
18:12
00:40 خطبه های نماز جمعه تهران
18:52
00:03 میان برنامه
18:55
00:05 پیام بازرکانی
19:00
00:20 اخبار
19:20
00:05 پیام بازرکانی
19:25
00:03 تیزربرنامه ها
19:28
01:10زنده شهر باران
20:38
00:20 اذان
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:50 اخبار
21:50
00:05 پیام بازرکانی
21:55
00:10 قرعه کشی رفاه
22:05
00:10 پیام بازرگانی
23:08
00:05 میان برنامه
23:13
00:05 تیزر برنا مه ها
23:18
00:50زنده دعوت
شبکه يک سيما
تمامی حقوق این وب سایت به شبکه یک سیما تعلق دارد